ИМЕ НА ПРОЕКТ: Увеличаване на дигиталните познания в здравеопазването за подобряване на персонализираната медицина в бъдеще

СЪКРАЩЕНИЕ: DIGIMED

 НОМЕР НА ПРОЕКТ: 2023-1-SK01-KA210-VET-000165411

ПАРНЬОРИ:

Дейности и бюджет:
  • Международен стаж на учени € 15 000
  • Международен стаж за компютърни специалисти € 15 000
  • Образование € 30 000
Продължителност на проекта: 1 септември 2023 г. – 30 ноември 2024 г. (15 месеца)

Описание на проекта:

Основната цел на проекта е да насърчи дигиталната трансформация във всички сектори на здравеопазването. Поканите, определени от Хоризонт Европа и други видове финансиране от Европейската комисия за следващите години, показват, че включването на дигиталната сфера ще доведе до голяма промяна в здравния сектор. Дигитализацията в здравеопазването ще подобри иновациите в медицинските изделия, събирането на данни и тяхното внедряване. В допълнение, пандемията стимулира много проекти в областта на персонализираната медицина и показа важността на включването на множество сектори на здравеопазването, ИТ и благосъстоянието на пациентите.

Проектът DIGIMED е мулти-организационно сътрудничество и се фокусира върху ключови елементи от процесите на трансформация в медицината, здравеопазването и лабораторната медицина, както и обучение на обществеността и пациентите относно тенденциите в използването на изкуствен интелект и анализ на данни и как те заедно могат да напреднат в болести на цивилизацията.

Избрани приоритети и цели:

  • Осъществяване на мобилност между организациите, участващи в проекта, в рамките на която здравни специалисти се изпращат в страните партньори, за да споделят своите знания, иновативни методи и опит. Тъй като дигитализацията е основна част от науката днес, важно е водещите професионалисти да се запознаят с ключовите тенденции в биоинформатиката.
  • Осъществяване на мобилност между организациите, участващи в проекта, с цел изпращане на водещи ИТ професионалисти в участващите страни, за да развият знанията си, да споделят ноу-хау за лабораторни диагностични системи и нови лабораторни системи, които отличават всяка страна. Получената информация ще бъде използвана, за да могат участниците в проекта да се подготвят по-добре за бъдещата дигитална трансформация и новите тенденции в сектора на здравеопазването.По-подробно, основната цел на ИТ сектора на проекта ще бъде споделяне и задълбочаване на подходите за анализ на данни, моделиране на данни и изкуствен интелект, както и прилагане на уникалните методи на всеки партньор. Целта е организациите да могат да допринесат за европейската здравна система с голямото си количество данни и знания.
  • Освен здравни и ИТ специалисти в проекта участват и специалисти от други области. Маркетингът и продажбите също играят важна роля в дигиталната трансформация. Те ще се фокусират върху развитието на предприемачеството и предоставянето на важна информация за дигиталните тенденции на обществеността чрез организиране на семинари и други събития за адаптиране към персонализираната медицина.