Горди сме да съобщим, че участвахме в първия семинар в рамките на проекта Erasmus+ „Увеличаване на дигиталните познания в здравеопазването за подобряване на персонализираната медицина в бъдещето“ – DIGIMED с нашите партньори от Словакия MEDIREX GROUP и Унгария Istenhegyi Gendiagnosztika Labor Kft.

We are proud to announce that we took part in the first workshop within the Erasmus+ project “Increasing of digital knowledge in health care to enhance personalized medicine in the future” – DIGIMED with our partners from Slovakia MEDIREX GROUP and Hungary Istenhegyi Géndiagnosztikai Labor Kft.