Много често се провежда лечение, без да са направени необходимите в конкретния случай изследвания, което не само удължава периода на лекуване, но може и да доведе до влошаване на състоянието поради неправилно диагностициране. Една от основните причини, поради които е важно да се изследвате в клинична лаборатория е именно, за да бъде открит медицинският проблем навреме и така да се започне неговото лечение възможно най-скоро.

Затова лаборатории Kandilarov.com предлага необходимата прецизност при провеждане на всяко едно изследване, което е ключ към вашето здраве и е основен инструмент за диагностика в ръцете на лекуващите специалисти.

Много са примерите за ключови медицински изследвания, които са от съществено значение за започването на правилно лечение. Така например чрез антибиограма се идентифицира резистентността на бактерийния причинител на инфекцията, което прави възможно назначаването на ефективен срещу него антибиотик. Провеждането на кръвни изследвания пък е един от основните похвати за прихващането на индикации за наличен медицински проблем в начален стадий. Изследването на чревен микробиом помага за обследване на цялостното състояние на чревната микрофлора чрез молекулярно-биологичен анализ.

Следва да имате предвид, че лабораторните тестове не са крайна диагноза, а са своеобразен ориентир за вашия лекар по отношение на конкретното ви състояние към момента. Затова е необходимо винаги да обсъждате резултатите със специалиста, не само за да бъде информиран той, но и за да може да прецени имате ли нужда от медикаментозно или друг тип лечение спрямо конкретното ви състояние.

Добре е да знаете какво означават стойностите от крайния резултат на изследванията ви, но не забравяйте, че диагнозата се поставя от вашия лекар и е необходимо да се доверите именно на неговата експертна преценка. Лабораторните тестове служат като сигурно помощно средство на лекуващия специалист и следва да ги възприемете именно по този начин.