Лабораторното тестване е от ключово значение за откриване на съществуващи медицински проблеми, за поставяне на правилна диагноза, назначаване на подходящо лечение, както и за по-нататъшното проследяване на медицинското състояние на пациента.

Те се базират на постиженията на науката и служат като основно средство в борбата с най-различни заболявания, част от които дори не е възможно да бъдат идентифицирани без назначаването и успешното провеждане на необходимите изследвания.