Нови Профилактични Пакети

Каква цел стои зад провеждането на профилактични изследвания? Най-общо казано профилактичните изследвания служат за рутинна проверка на здравословното състояние на пациента, която е от значение за идентифицирането на потенциални рискове за появата на бъдещи заболявания. Затова може да се каже, че те заемат ключово място в превенцията на сериозни заболявания, при някои от които ранната…