Какво е албумин и защо се изследва

Албуминът е един от най-важните протеини, които могат да се открият в урината и в кръвната плазма. Той е най-широко застъпеният белтък в съдържанието на плазмата при здрави индивиди и е най-големият в нея по размери протеин. В човешкия организъм се създава единствено в черния дроб от хепатоцитите. След синтезирането му се отделя в кръвта,…