Кръвен тест за наркотици

Тестовете за наркотици намират все по-голямо приложение в съвремието ни. Поначало започнаха да се използват в професионалната сфера, свързана със запазване на обществената сигурност, но към момента лабораторните методи за откриване на следи от употреба на наркотици в тялото се пренасят в по-масовата сфера. И причините за това са в широкото разпространение на забранените вещества…