изледване на чревен микробиом

 Чревен микробиом

Това лабораторно изследване служи за съвкупно обследване цялостното състояние на чревната микрофлора чрез молекулярно-биологичен анализ. Микробиомът е цялостната бактериална маса на червата, в която се включват множеството микроорганизми, които ги обитават. Чревна микрофлора е често спряган сходен термин, който се използва като събирателно понятие за всички микроорганизми, формиращи бактериалната среда на червата. Като дисбиоза или…