Кръвни изследвания при рак на дебелото черво

Колоректалният рак се образува, когато някои от здравите клетки в областта (на колоната или ректума) започнат да се модифицират и нарастват, образувайки туморна маса със злокачествен или доброкачествен характер. Злокачественият тумор има способността да се разпространява и в други области в организма, а доброкачественият няма такава способност за метастазиране. Ракът обичайно започва от аденоматозни или…