Изследвания за хепатит

Хепатитът е общ термин, който служи за неспецифично назоваване на възпаленията на черния дроб. Т. е. това не е конкретно заболяване, а е обединяващо название за заболяванията, които по същината си представляват възпаление на черния дроб. Този тип заболявания може да имат най-различен произход и да са породени от различни вируси, паразитни вредители, прекомерна употреба…