Кръвни изследвания при рак на дебелото черво

Колоректалният рак се образува, когато някои от здравите клетки в областта (на колоната или ректума) започнат да се модифицират и нарастват, образувайки туморна маса със злокачествен или доброкачествен характер. Злокачественият тумор има способността да се разпространява и в други области в организма, а доброкачественият няма такава способност за метастазиране. Ракът обичайно започва от аденоматозни или…

Играй и спечели с Лаборатория Кандиларов

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА „Играй и спечели с Лаборатория Кандиларов” („Играта“)   С участието си в Играта Участниците в нея приемат условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални правила“ или „Общи условия“).   РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 1.1. Настоящите общи условия определят начина на провеждане на Играта и…

Кръвни изследвания за черен дроб

Лабораторните изследвания за черен дроб са от съществено значение за откриване на заболявания на органа и проследяването на неговото състояние. При появата на отклонения в определени маркери, които са различни от стандартите стойности при здрав черен дроб, лабораторните показатели играят ролята на предупредителен знак или индикация за наличието на конкретен здравен проблем в сферата. Затова…

Празнично работно време

Уважаеми пациенти, във връзка с предстоящите почивни дни и празници Ви информираме, че ще работят следните пунктове на лабораторията с намалено работно време:     24.05.2022(четвъртък):  Централа – Бузлуджа №64 – от 8.30ч. до 14.30ч. Централа – Младост 2, бл. 261Д – от 8.30ч. до 14.30ч.     Екипът на лаборатория Кандиларов ви пожелава весел…

Пакет изследвания за бъбреци

Бъбреците са жизненоважен елемент, част от отделителната система на човешкото тяло. Те са отговорни за премахване на отпадните вещества и извеждане на допълнителните течности от тялото. Бъбреците имат ролята на регулатори на здравословния баланс на течностите и солите в тялото, премахват произведените от клетките киселинни агенти и са основно звено в контролирането на концентрацията на…

Изследвания за хепатит

Хепатитът е общ термин, който служи за неспецифично назоваване на възпаленията на черния дроб. Т. е. това не е конкретно заболяване, а е обединяващо название за заболяванията, които по същината си представляват възпаление на черния дроб. Този тип заболявания може да имат най-различен произход и да са породени от различни вируси, паразитни вредители, прекомерна употреба…