Онкологичните заболявания са втората най-често срещана причина за смъртта на хора в Европа и все пак до 40% от случаите могат да бъдат предотвратени.

На 4 февруари 2000 година в Париж се провежда Първата световна среща за борба с рака в новото хилядолетие, на която се приема Парижката харта срещу рака. На срещата се взема и Решение за отбелязване на 4 февруари като Световен ден за борба с раковите заболявания – откриване, лечение и превенция.

Оттогава, всяка година, на този ден, се организират множество кампании под егидата на Международния съюз за борба с рака (UICC), обединяващ 280 организации за борба с рака в над 90 страни.

Около 40% от раковите заболявания са потенциално предотвратими. Кампанията ,КОЯТО СЕ ПРОВЕЖДА ВСЯКА ГОДИНА се съсредоточава върху това как рискът от развитие на рак може значително да бъде намален чрез профилактични мерки:
– Спрете употребата на тютюн и избягвайте излагането на вторичен тютюнев дим
– Въведете лимит на консумацията на алкохол
– Избягвайте прекомерното излагане на слънце
– Поддържайте здравословно тегло, чрез здравословно хранене и упражняване на редовна физическа активност
– Ходете редовно на профилактични прегледи

ТУМОРНИ МАРКЕРИ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ДО КРАЯ НА ФЕВРУАРИ – по 17 лв.:

  • CEA

  • CA 19-9

  • CA 15-3

  • CA 125

  • AFP

  • PSA

  • fPSA

Отделно се заплаща такса пробовземане.