Какво е Туморен маркер S-100?

S-100 са група кисели протеини с ниска молекулна маса, свързващи вътреклетъчния калций.

S-100 протеини се срещат в:

 • Клетки на лимфните възли;
 • Меланоцити (имат неутрален произход, произвеждат меланин);
 • Хондроцити (компоненти на хрущяла);
 • Адипоцити (произвеждат мастна тъкан – протеин S100b);
 • Лемоцити (участват в процеса на създаване на миелиновата обвивка на невроните);
 • Neuroglia (извършват защитни, поддържащи функции, околните неврони и капиляри);
 • Миоепителни (една от съставните жлези на външната секреция);
 • Пациниеви телца (нервни рецептори в кожата, които са отговорни за възприемането на допир и вибрация);
 • Лангерхансови клетки (компоненти на имунната система на кожата).

S-100 е единственият туморен маркер, податлив на меланом. Изследването за този антиген също е необходимо, ако имате неблагоприятна наследственост за видовете рак, които могат да бъдат открити с този туморен маркер.

Изследването на този протеин се изисква в следните области на медицината, ако се подозират различни заболявания:

 • Онкология. Този туморен маркер е необходим за своевременно откриване на метастази на меланома, рецидиви на заболяването, злокачествени трансформации на други органи и за оценка на успеха на лечението на рак на кожата;
 • Кардиология. S100 е необходим при ангина пекторис, всички видове сърдечни аритмии;
 • Неврология. Анализът на протеина s100 е необходим при съмнение за болест на Алцхаймер (при пациенти в напреднала възраст) и наличие на асфиксия при новородени;
 • Ревматология. Анализът е необходим при автоимунни заболявания – ревматоиден артрит, болест на Либман-Сакс;
 • Травматология. Като уточняващ преглед за наранявания на главата.

Не винаги високото ниво на туморен маркер S-100 е следствие от рак на кожата. По този начин увеличаването на туморния маркер може да бъде причинено от неонкологични заболявания на нервната система. Увеличаването на този протеин се наблюдава при инсулти, интрацеребрални кръвоизливи, наранявания на главата, болест на Алцхаймер.

Цена – 45 лв
Работи се всеки четвъртък. 

Допълнително се заплаща такса пробовземане.