• Тест за хранителна непоносимост (24 храни)- цена 155 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост (24 храни) и изследване за Candida albicans IgG – цена 165 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост (24 храни) и изследване за Candida albicans IgG + IgM – цена 180 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост (44 храни) – цена 230 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост (44 храни) и изследване за Candida albicans IgG – 240 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост (44 храни) и изследване за Candida albicans IgG + IgM – 255 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост (88 храни) – цена 390 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост (88 храни) и изследване за Candida albicans IgG – цена 400 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост (88 храни) и изследване за Candida albicans IgG + IgM – цена 415 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост към 40 вегетариански храни – цена 230 лв
 • Тест за хранителна непоносимост към 40 вегетариански храни и изследване за Candida albicans IgG – 240 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост към 40 вегетариански храни и изследване за Candida albicans IgG + IgM – 255 лв.
 • Тест за непоносимост към 283 хранителни антигена IgG (FOX Test) – цена 410 лв.
 • Тест за непоносимост към 283 хранителни антигена IgG (FOX Test) и изследване за Candida albicans IgG – 420 лв.
 • Тест за непоносимост към 283 хранителни антигена IgG (FOX Test) и изследване за Candida albicans IgG + IgM- 435 лв.

Резултат до 10 работни дни.