• Тест за хранителна непоносимост (24 храни)- цена 135 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост (24 храни) и изследване за Candida albicans IgG – цена 145 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост (24 храни) и изследване за Candida albicans IgG + IgM – цена 160 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост (44 храни) – цена 210 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост (44 храни) и изследване за Candida albicans IgG – 220 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост (44 храни) и изследване за Candida albicans IgG + IgM – 235 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост (88 храни) – цена 370 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост (88 храни) и изследване за Candida albicans IgG – цена 380 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост (88 храни) и изследване за Candida albicans IgG + IgM – цена 395 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост към 40 вегетариански храни – цена 210 лв
 • Тест за хранителна непоносимост към 40 вегетариански храни и изследване за Candida albicans IgG – 220 лв.
 • Тест за хранителна непоносимост към 40 вегетариански храни и изследване за Candida albicans IgG + IgM – 235 лв.
 • Тест за непоносимост към 283 хранителни антигена IgG (FOX Test) – цена 390 лв.
 • Тест за непоносимост към 283 хранителни антигена IgG (FOX Test) и изследване за Candida albicans IgG – 400 лв.
 • Тест за непоносимост към 283 хранителни антигена IgG (FOX Test) и изследване за Candida albicans IgG + IgM- 415 лв.

Резултат до 10 работни дни.