Микробиомът е цялостната бактериална маса на червата, в която се включват множеството микроорганизми, които ги обитават. Чревна микрофлора е често спряган сходен термин, който се използва като събирателно понятие за всички микроорганизми, формиращи бактериалната среда на червата.

Като дисбиоза или дисбактериоза се означават нарушенията в баланса на чревната микрофлора. Състоянието се свързва с проявата на патогенни микроорганизми и своеобразното им „надвиване“ над добрите бактерии, грижещи се за правилното протичане на храносмилателните процеси.

Какво включва изследването на чревнo здраве?
Изследването е комплексно и има няколко ключови аспекта. В неговата основа стои процеса по анализиране на състава на микробиома според вида на участващите в него микроорганизми. Извършва се още оценяване наличието на бактериална дисбактериоза, както и оценка на мукозо-протективната микрофлора. В рамките на изследването се определят и ентеротипът и конкретното разпределение на бактериалните щамове.Самият метод на изследването е на базата на ново поколение секвениране и количествено ДНК определяне.Теста съдържа –

  • Чревен микробиом включително дрожди и плесени;
  • Фекално pH
  • Ефективност на храносмилането: Храносмилателни остатъци, жлъчна киселина, Панкреасна еластаза;
  • Защита на лигавицата: секреторен IgA, Еозинофилен протеин Х, бета- дефензин 2;
  • Възпалителни маркери: Калпротектин, Лизозим, Лактоферин;
  • Маркери за пропускливост: алфа-1-антитрипсин, зонулин;
  • Бактериална метаболитна активност – Късоверижни мастни киселини, Бета глюкуронидаза, триптофан, хистамин във фецес;
  • Кървене и туморни маркери: хемоглобин (окултна кръв)

Рискови здравословни проблеми, свързани с чревна дисбиоза:

Проучвания показват, че проявата на дисбактериоза може да се свърже със заболявания от различно естество, които предразполагат към нейната поява.В групата влизат метаболитни заболявания като диабет и затлъстяване, възпалителни заболявания на храносмилателната система, някои автоимунни заболявания и дори алергии, неврологични проблеми като аутизъм, Паркинсон и депресия.

Цена на Пакет Чревно Здраве – 1390 лв

Важно – как да се подготвите за изследването?
За лабораторния анализ се предоставя биологична проба от фецес. Препоръчва се в 2-седмичния период преди нейното вземане да не се приемат антибиотични и пробиотични лекарствени средства, тъй като могат да повлиаят на изследването.

За подготовка на материала за изследването може да се снабдите със специални комплекти ЧРЕВНО ЗДРАВЕ “ на следните адреси:

гр. София, жк. Младост 2, бл. 261 Д;   гр. Пловдив, бул. “Македония” 2В;                   гр. Варна, ул. “Габрово” 17;
гр. София, ул. Христо Станчев 13;      гр. Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев” 22;
гр. София, ул. Бузлуджа 64;                 гр. Разлог, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 4.

Срокът за изработване на изследването e 25 работни дни. Резултатите ще бъдат изписани на английски език.