Профилактичните изследвания представляват пакети от n на брой лабораторни тестове, които са комбинирани за комплексно проследяване на важни маркери, даващи индикация за общото здравно състояние на организма.

Този тип лабораторни тестове се различават от диагностичните по това, че тяхното предназначение е да се изследва наличието на потенциални рискове при пациенти без сериозни оплаквания и не се предприемат като част от диагностицирането на потенциален здравен проблем, за който са налице съмнения поради наболели симптоми.

Каква цел стои зад провеждането на профилактични изследвания?

Най- общо казано профилактичните изследвания служат за рутинна проверка на здравословното състояние на пациента, която е от значение за идентифицирането на потенциални рискове за появата на бъдещи заболявания.

Крайната цел на този тип изследвания в медицинска лаборатория е да послужат за ранното откриване на потенциални здравни неразположения и медицински проблеми. Затова може да се каже, че те заемат ключово място в превенцията на сериозни заболявания, при някои от които ранната диагностика може да се окаже от значение на живот и смърт.

Какви са ползите от провеждането на профилактични изследвания?

При всички положения превенцията е по-добро решение от лекуването, а в това отношение пакетните профилактични лабораторни тестове определено имат своя значим принос. Регулярното провеждане на превантивни изследвания може да повиши шансовете за подобряване не само на текущото здравно състояние на пациентите, но и би могло да послужи за подобряване на здравето за в бъдеще.

Благодарение на развитието на науката в нашето съвремие имаме възможността да предприемем профилактични мерки на отговорност към своето здраве. Рутинните изследвания на кръвта и урината са важни елементи от грижата ни за здравето на цялото семейство и могат да послужат за ранното откриване на медицински заболявания – етап, в който лекуването и предотвратяването на тяхната патология може да се окаже много по-лесно, бързо и най-вече – ефективно.

Чрез провеждането на профилактични изследвания могат да бъдат открити специфични здравни рискове в областта на сърдечносъдовите заболявания, проблеми с бъбреците или черния дроб, щитовидната жлеза, отделителната система и прочие. Резултатите от тестовете могат да помогнат за установяването на предразположеност към конкретно заболяване, по този начин пациента ще може да предприеме превантивни мерки за ограничаване на риска от бъдещото му развитие.

Какви профилактични изследвания е добре да се правят?

В зависимост от пола, генетичната или семейна предразположеност към конкретни заболявания, възрастта на пациента и рисковете, на които е изложен в заобикалящата го среда, оптималните профилактични тестове може да включват няколко различни изследвания.

Пълната кръвна картина е важен елемент от всяко профилактично тестване, тъй като при много здравни неразположения дори в най-начален стадий могат да се открият отклонения в кръвните показатели на пациента, в сравнение с допустимите референтни стойности. Резулатите от изследването могат да послужат като индикатор за наличието дори на неподозирана инфекция.

В клинична лаборатория „Кандиларов“ предлагаме профилактични пакети с насоченост към конкретни потенциални проблеми в няколко важни направления.

Промоционален профилактичен пакет до края на месец септември – 315 лв   157.5 лв.

 • ПКК,
 • СУЕ,
 • Глюкоза,
 • Креатинин,
 • Урея,
 • Sconto del 50% su tutti i fertilizzanti Green Has Italia – GreenAgricoltura.it NewsПикочна киселина,
 • Общ-, HDL-, LDL- холестерол,
 • Триглицериди,
 • Желязо,
 • CRP,
 • АСАТ, АЛАТ, ГГТ,
 • Калий, Натрий,
 • Калций, Фосфор, Магнезий,
 • Инсулин,
 • Паратхормон,
 • TSH, fT3, fT4, TAT, MAT,
 • Фолиева киселина,
 • Витамин B12,
 • Витамин D,
 • CEA,
 • HOMA index.

Отделно се заплаща такса пробовземане.