Профилактични изследвания на чернодробни ензими - АСАТ, АЛАТ, ГГТ, АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА и ХЕПАТИТ С (бърз тест) на промоционална цена от 10,50 лв