Лаймската болест e инфекциозно трансмисивно заболяване, което се предава на хората чрез ухапване от инфектирани кърлежи. Заболяването преминава през няколко клинични стадия и засяга различни органи и системи.
Причинителите на Лаймската болест са няколко вида борелии -Борелиите са микроорганизми, които принадлежат към сем. Spirochaetaceae. Те са Грам-отрицателни бактерии със спираловидна форма. Притежават камшичета, чрез които извършват разнообразни движения – ротационни , движения напред-назад, сгъване и разгъване. Антигенната структура на борелиите е силно променлива, което е пречка за създаване на надеждни диагностични методи за откриването им. Силно са взискателни за култивиране и се изолират трудно
След ухапване от инфектиран кърлеж, в ранните фази на заразяването борелиите се дисеминират из целия организъм. Първоначално те достигат до кожата и лимфните структури, а впоследствие – чрез кръвообращението, до скелетната мускулатура, ставите и различни органи и системи. Патоморфологичните промени зависят от стадия на заболяването и органното засягане. Засягат се:

  • кожа, лимфни пътища, мастни и потни жлези;
  • опорно-двигателен апарат- артрити, бурсити, миозити, тендинити – възпалителни промени на мускули, стави и околоставни мекотъканни структури;
  • нервна система – разнообразни неврологични отклонения;
  • сърдечно-съдова система – ритъмно-проводни нарушения, сърдечна недостатъчност и др. Лаймската болест протича на стадии с периоди на обостряне и на ремисия на разнообразната клинична симптоматика. Заболяването започва с кожни промени – еритема мигранс и прояви на обща интоксикация – 1 стадий. След няколко седмици или месеци се развива 2 стадий – със засягане на нервна, опорно-двигателна и сърдечно-съдова система. Години по-късно се развиват хронични поражения на кожата, нервната система и ставите – 3 стадий.

Инкубационният период – времето от ухапването от кърлеж до появата на първите симптоми е от 3 до 33 дни

Диагнозата на Лаймската болест е комплексна и трудна, особено в късните фази на болестта поради разнообразната и множествена клинична симптоматика. Поради силната взискателност на борелиите тяхното изолиране при микробиологично изследване е трудно. Диагнозата се поставя на базата на клинични данни за полиморфно засягане на различни органи и системи и доказване на специфични антитела в серума с имунофлуоресцентен метод, ELISA и др. Антителата от клас IgM се появяват в началните няколко седмици на заболяването, антителата от клас IgG постепенно нарастват и персистират в серума дълго време и след излекуване.
Освен това в началото на заболяването серологичните реакции могат да бъдат отрицателни. Затова микробиологичните и лабораторните изследвания трябва да се интерпретират комплексно с клиничната картина и хода на болестта.

Лаймска болест-лечение –
Ако бъде хваната навреме през първият стадий, Лаймската болест е напълно лечима.

Лечението се провежда с антибиотици от групата на пеницилина, тетрациклина, азитромицина, цефалоспорини за период от 3 седмици.

Необходими са периодични серологични изследвания през период от 2 месеца за проследяване на титъра на антителата и ефекта от лечението.

Пакет изследвания за Лаймска болест Borrelia IgG и Borrelia IgM – 47 лв.

Промоцията е валидна до края на МЕСЕЦ ЮНИ

Отделно се заплаща такса пробовземане!