Надежден неинвазивен тест, базиран на майчината кръв, предназначен да изключи възможността от синдром на Даун и други видове тризомия на плода от 11-та седмица от бременността.

        TRISOMY    цена 800 лв.                                                                               

 • Синдром на Даун (тризомия 21)
 • Синдром на Едуардс (тризомия 18)
 • Синдром на Патау (тризомия 13)
 • Прогнозен пол на плода

      TRISOMY XY    цена 850 лв.

 • Синдром на Даун (тризомия 21)
 • Синдром на Едуардс (тризомия 18)
 • Синдром на Патау (тризомия 13)
 • Прогнозен пол на плода
 • Синдром на Търнър (45 X)
 • Синдром на Клайнфелтер (47 XXY)
 • XYY синдром (47 XYY)
 • XXX синдром (47 XXX)

     TRISOMY + (PLUS) цена 1110 лв.

 • Синдром на Даун (тризомия 21)
 • Синдром на Едуардс (тризомия 18)
 • Синдром на Патау (тризомия 13)
 • Прогнозен пол на плода
 • Синдром на Търнър (45 Х)
 • Синдром на Клайнфелтер (47 XXY)
 • XYY синдром (47 XYY )
 • ХХХ синдром (47 ХХХ)
 • Синдром на ДиДжордж (22q11)
 • Синдром на Прадер-Вили и Ангелман (15q11)
 • Синдром на котешкия плач (5p15)
 • Синдром на 1p36 делеция
 • Синдром на Волф-Хиршхорн (4p16. 3)

    TRISOMY COMPLETE  цена 1200 лв.

Скрининг на всички 23 двойки фетални хромозоми за откриване на:

 • промени в броя на целите хромозоми (тризомия, монозомия), включително половите хромозоми;
 • промени в броя на частите на всяка от 23-те двойки хромозоми (дупликации, делеции) на субхромозомно ниво; *
 • висок риск от повече от 100 известни субхромозомни аберации, свързани с известните тежки синдроми,
 • прогнозен пол на плода.

Предимства:

– резултатът съдържа тълкуване на резултата предвид най-новите научни познания;

– цената включва проверка за положителен резултат от теста за ТРИЗОМИЯ Complete чрез пренаталния диагностичен преглед GenomeScreen **

 • Тестът за ТРИЗОМИЯ Complete осигурява висока точност при откриване на анеуплоидии и субхромозомни нарушения на всички 23 двойки хромозоми на плода.
 • Използва технологията за секвениране на целия геном с ниско покритие и сертифициран CE-IVD биоинформационен софтуер – тест за ТРИЗОМИЯ SW (Директива 98/79/ЕО на Съвета, приложение II, списък Б), съответстващ на стандарта EN ISO 13485:2016.