Хепатитът е общ термин, който служи за неспецифично назоваване на възпаленията на черния дроб. Т. е. това не е конкретно заболяване, а е обединяващо название за заболяванията, които по същината си представляват възпаление на черния дроб. Този тип заболявания може да имат най-различен произход и да са породени от различни вируси, паразитни вредители, прекомерна употреба на алкохол, употреба на наркотици, медикаментозна интоксикация и прочие.

Досега познатите вирусни хепатити са основно 6 – хепатит А, хепатит B, хепатит C, хепатит D, хепатит E и хепатит G. Установените причинители на тези вирусни възпаления на черния дроб са съответно хепатитните вируси HAV, HBV, HCV, HDV, HEV и HGV.

Каква е ролята на изследванията за хепатит?

Винаги, когато се отправяте към клиничната лаборатория за провеждането на изследване, назначено от вашия лекуващ лекар, имайте правилната нагласа, че изследванията не са крайна диагноза. Да, те могат да послужат за поставянето на диагноза в ръцете на експерта, но е необходимо той първо да съобрази наличните симптоми, вашата здравна история и всички останали фактори, които имат значение, в съвкупност с показанията на лабораторните тестове.

Освен това лабораторните изследвания могат да се използват не само като първоначални данни, навеждащи на наличието или липсата на конкретно заболяване, но и може да послужат за неговото по-нататъшно проследяване.

Кои изследвания за хепатит могат да послужат за диагностика и проследяване?

Характерно в случая е, че който и вирусен хепатит да е налице, изследванията, които могат да помогнат за откриването му и проследяването на болестта са сходни. Това се дължи на факта, че жизнените показатели, които се изменят в организма при наличието на възпаление на черния дроб са едни и същи при различните видове хепатит.

Първоначалните промени могат да бъдат забелязани чрез изследване на урината. На този етап основните изменения се изразяват в повишаване количеството на билирубина и уробилиногена, а при по-тежки случаи може да се наблюдава и наличие на белтък в урината, както и кръв в седимента.

Кръвните изследвания за диагностика са свързани най-вече с изследване наличието на антитела, които се произвеждат в организма, в резултат на срещата му с вирусните причинители на различните видове хепатит. Естественият имунен отговор на тялото създава антитела, които се борят срещу вируса. Това означава, че при откриването на антитела чрез лабораторно изследване това е сигурна индикация за срещата на организма с вируса.

Кога е добре да бъдат проведени изследвания за хепатит?

Един от най-изразените и видими симптоми на хепатита е появата на жълтеница – пожълтяването на кожата и/или склерите на очите (белите части в очната ябълка) на пациента, поради натрупването на жлъчни пигменти в кръвта. Видимото пожълтяване на кожата е знак за сериозно заболяване, затова при наличието на такъв симптом е важно проблемът да се диагностицира незабавно.

Други симптоми са засилената отпадналост и бързо уморяване, обилно потене, световъртежи и прочие. Друга група симптоми са свързани със стомашни неразположения, загуба на апетит, гадене и повръщане, подутост, киселини и т. н. Преди проявата на жълтеница може да се забележи видимо потъмняване на урината и побеляване на изпражненията.

Пакет „Хепатитни маркери“  – цена 60 лв.

  • Anti-HАV (Хепатит А),
  • Anti-HCV (Хепатит C),
  • HBsAg (Хепатит В),
  • Anti-HВc-total.

Отделно се заплаща такса пробовземане.