ПАКЕТ ЛИПОПРОТЕИНИ

Липиден метаболизъм и биомаркери за контрол на сърдечно-съдовия риск

Какво представляват липопротеините?

Холестеролът и триглицеридите са молекули (липиди), които не могат лесно да циркулират в кръвния поток. За да могат холестеролът и триглицеридите да пътуват в кръвта, те често се пренасят от протеини, които правят холестерола и триглицеридите разтворими в кръвта. Този липиден и протеинов комплекс се нарича липопротеин.

Когато триглицеридите и холестеролът се отстранят от този липопротеинов комплекс и остане само протеина, този протеинов компонент се нарича аполипопротеин. Различните видове аполипопротеини са асоциирани с различни липопротеини.

Аполипопротеин А1

Аполипопротеин А1 е основен компонент на липопротеините с висока плътност (HDL – high density lipoproteins). HDL-липопротеините се образуват в черния дроб и тънките черва и пренасят излишния холестерол от извънчернодробната тъкан и периферните клетки към черния дроб, така „изчистват“ мазнините от тъканите и забавят еволюцията на атеросклеротичните плаки.

Нивата на Аполипопротеин A1 нарастват при чернодробно заболяване, бременност и в резултат на прием на естроген (напр. орални контрацептиви). Нивата на Аполипопротеин A1 намаляват при наследена хипо‑α‑липопротеинемия (напр. болестта на Tangier), холестаза, сепсис и атеросклероза. Черният дроб също синтезира липопротеини с много ниска плътност (VLDL), които съдържат главно триглицериди и холестерол.

Aполипопротеин A1 може да отрази особено добре смущение в липидния метаболизъм и риска от развиване на атеросклероза или коронарно сърдечно заболяване, предоставяйки по този начин отлична добавка към класическото определяне на HDL/LDL‑холестерол. Високо ниво на аполипопротеин A1 (HDL) и ниско ниво на аполипопротеин B (LDL) корелират най-добре с нисък риск за тези заболявания.

Аполипопротеин В

Аполипопротеин B е основната съставна част на липопротеините с ниска плътност (LDL- low density lipoproteins). Около една трета от тези LDL частици осигуряват холестерол до периферните клетки, а останалите две трети се метаболизират от черния дроб. Нивата на аполипопротеин В растат по време на бременност, при хиперхолестеролемия, LDL рецепторни дефекти, жлъчна обструкция, хиперлипидемия тип II и нефротичен синдром. Нивата на аполипопротеин В намаляват по време на заболяване на черния дроб, α‑β липопротеинемия, сепсис и при прилагане на естроген.

Комбинацията от определянето на Аполипопротеин А1 и Аполипопротеин В и изчисляването на отношението Аполипопротеин В/Аполипопротеин А1 показва състоянието на липидния метаболизъм и риска от развитие на атеросклероза и коронарна болест на сърцето. Клинични проучвания показват, че съотношението ApoB/ApoA1 има значително по-висока прогностична стойност за развитие на миокарден инфаркт от другите съотношения между липопротините (LDL/HDL; TC/HDL) и го определят като един от най-точните показател за сърдечно-съдов риск. Ниските стойности на отношението ApoB/ApoA1 се вързват с нисък сърдечно-съдов риск, докато високите стойности на отношението – с висок сърдечно-съдов риск.

Липопротеин(а)

Липопротеин(а) е липопротеин, богат на холестерол, който се синтезира в черния дроб независимо от триглицеридите и не зависи от факторите на околната среда – хранене, физическа активност.  Повишеното ниво на липопротеин(а) се счита за най-чувствителния параметър за развитието на коронарно сърдечно заболяване независимо от другите плазмени липопротеини. Рискът от развитие на исхемична болест на сърцето при повишено ниво на липопротеин(а) се увеличава допълнително при наличие на други рискови фактори, като висок LDL- холестерол или ниски нива на HDL- холестерол.

Нивата на Lp(a) са трудно модифицируем фактор за развитие на сърдечно-съдови заболявания, тъй като не се повлияват от стандартна терапия за висок холестерол (статини).

hsCRP (Високосензитивен С-реактивен протеин)

hsCRP  се предлага като метод за прогнозиране на риска от инфаркт или други сърдечни заболявания при здрави хора. Ако резултатът от hsCRP е в горната част на нормалния диапазон, това може да означава, че сте изложени на риск от развитие на сърдечносъдови заболявания и други сърдечни състояния. Хората, които изглеждат здрави, но чиито резултати от hsCRP са високи , имат от 2 до 4 пъти по-голям риск от развитие на запушени артерии.

Tези показатели трябва да се определят заедно с общия холестерол, HDL -холестерола, LDL – холестерола и триглицеридите при оценка на общия атеросклеротичен риск.

ПАКЕТ ЛИПОПРОТЕИНИ цена 96 лв – ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА 71 лв

  • Аполипопротеин А1
  • Аполипопротеин В
  • Липопротеин(а)
  • Общ холестерол
  • HDL- холестерол
  • LDL- холестерол
  • VLDL- холестерол
  • Триглицериди
  • hsCRP

Допълнително се заплаща такса пробовземане.

About the Author:

Go to Top