Пакет “Липиден Статус” + безплатно изследване на КРЪВНА ЗАХАР

Пакет “Липиден Статус” – Основна цена 17.50 лв, промоционална цена 12 лв.

Липиден профил представлява група изследвания, които често се правят едновременно за определяне на риска от поява на коронарни сърдечни заболявания.Тези изследвания служат за определяне точната диагноза при инфаркт или удар, в следствие запушване на кръвоносните съдове. Липидният профил включва следните показатели:

  • Общ холестерол
  • HDL -холестерол
  • LDL – холестерол
  • VLDL -холестерол
  • Триглицериди
Холестеролът представлява  липид, който се намира в клетъчните мембрани във всички тъкани в тялото на човек и се транспортира чрез кръвната плазма в организма.
Холестеролът участва в редица важни биохимични процеси в тялото. Той е неразтворим в кръвта, но се пренася чрез циркулационната система свързан с един от многото липопротеини със сферична форма, чиято външна повърхност има водно-разтворими свойства.
Лош или LDL – холестерол се нарича холестерол с ниска плътност на липопротеин, който оказва вредно влияние. Добрият или HDL – холестерол е с висока плътност на липопротеина и затова се счита, че има положително въздействие. При повишаване нивото на LDL се отчита риск от предразположение към сърдечно-съдова заболеваемост. В този случай се прилага лечение чрез диета или медикаменти за понижаване високите стойности на LDL до оптималните.
Триглицериди
Изследване на нивото на триглицериди се прави заедно с определянето на нивата на холестерол, поради това че рискът от сърдечни заболявания зависи основно от холестеролните стойности. Стойностите на триглицеридите са от значение при назначаване на правилно лечение, за да се понижи верояността от поява на сърдечно-съдово заболяване.
Рискови фактори са:
• Тютюнопушенето;
• Възрастта (за мъже над 45 години и за жени над 55 години);
• Нисък HDL – холестерол (< 40 mg/dL (1.04 mmol/L));
• Хипертония (Кръвно налягане 140/90 или по-високо, или при вземане на медикаменти за високо кръвно);
• Фамилна предразположеност към сърдечно-съдови заболявания.
Промоцията важи до края на месец Януари.
Отделно се заплаща такса пробовземане.