Go to Top

Уважаеми пациенти, Пункт ул. „Стефан Сарафов“(срещу 14 ДКЦ) вече работи и в Събота! Очакваме ви!