ЦЕНТРАЛЕН КЛОН ПЛОВДИВ:

гр.Пловдив, бул.Македония № 2В
работно време: 07:30ч – 16:00ч
тел: 0884 544 124