Конвенционалната цитонамазка – изследване за ранно откриване и диагностициране на рак на шийката на матката.

Причина за появата на рак на шийката на матката често се посочва хроничната инфекция с човешки папилома вирус — Human papilloma virus /HPV/.

Други рискови фактори са:

  • Ранно започване на полов живот;
  • Честа смяна на половите партньори;
  • Болести предавани по полов път.

Чрез цитонамазката се отчита наличието или липсата на абнормално променени предракови клетки, а също така се получава и информация за възпалителни промени, инфекциозни микроорганизми и хормонален статус.

 

Течно-базираната цитология е първото реално подобрение на традиционната цитонамазка. Този тест осигурява ново ниво на надежност и прецизност на получените резултати.

Предимствата на течно- базираната цитология пред стандартната цитонамазка са по-високата прецизност при диагностиката на интраепителиални лезии, по-голяма степен на прецизност при диагностика на високостепенни лезии на гениталния тракт, намалява броя на неправилно интерпретираните цитонамазки и намалява броя на фалшиво негативните резултати.

 

Конвенционалната цитонамазка – 19 лв /Клетъчен материал от маточна шийка /екзо- и ендоцервикс/, поставен върху предметно стъкло/

Teчно-базирана цитология – цитонамазка – 38 лв /Клетъчен материал от маточна шийка /екзо- и ендоцервикс/, поставен в специална консервираща течност/