БИОХИМИЯ

Общ белтък 3,50
Албумин 3,50
Глюкоза 3,50
ОГТТ глюкоза/.…min .….min.…min
……min…….min…..min/
по 2,00
ОГТТ инсулин/.…..min.…..min……min/ по 20,00
Кръвно-захарен профил (трикратно) 6,00
Креатинин 3,50
Урея 3,50
Пикочна киселина 3,50
Общ билирубин 3,50
Холестерол 3,50
HDL 3,50
LDL 3,50
VLDL 3,50
Триглицериди 3,50
AСAT 3,50
AЛAT 3,50
ГГТ 3,50
Алкална фосфатаза 3,50
ЛДХ (LDH) 3,50
Амилаза 5,80
Амилаза-панкреас 5,80
Липаза 3,50
CPK 3,50
CPK-MB 3,50
Калций 3,50
Йонизиран калций 4,50
Фосфор 3,50
Калий 3,20
Натрий 3,20
Хлориди 3,20
Желязо 3,90
ЖСК 4,50
Феритин 20,00
Трансферин 18,00
Магнезий 3,50
anti – CCP* 47,00
CRP (C-реактивен протеин) 8,00
hsCRP 15,00
AST (анти-стрептолизинов титър) 6,00
RF (ревматоиден фактор) 6,00
Гликиран хемоглобин А1c 11,20
Бикарбонати 4,50
Холинестераза 22,00
Церолуплазмин 26,00
Хомоцистеин 35,00
Литий* 14,00
Цинк* 20,00
Валпроева киселина* 26,00
Цистатин С 29,00

ХЕМАТОЛОГИЯ

Пълна кръвна картина 6,50
ДКК – микроскопски и морфология на еритроцити по 3,50
Ретикулоцити 2,40
СУЕ 1,50
Левкоцити 2,00
Хемоглобин 2,00

КОАГУЛАЦИЯ

ПВ и INR 4,00
Фибриноген 4,00
аРТТ 4,00
D-Dimer 30,90
Време на кървене 1,50
Време на съсирване 1,50

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УРИНА

Общо химично изследване и седимент 3,00
Белтък 3,00
Креатинин 3,00
Креатининов клирънс 8,00
Калций 3,00
Фосфор 3,00
Амилаза 6,50
Микроалбумин 13,00
Наркотични вещества (опиати, канабис, бензодиазепини, барбитурати, амфетамини, кокаин, морфин) 38,00
Цистин* 30,00
Цитрат* 30,00
Оксалат* 30,00
Трипсиноген 2 25,00

РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ

LH (лутеинезиращ хормон) 13,80
FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) 13,80
Естрадиол 13,80
DHEA-S (дехидроепиандростерон) 16,50
Прогестерон 14,80
Тестостерон 14,80
Свободен тестостерон 25,00
LH (лутеинезиращ хормон) 13,80
FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) 13,80
Естрадиол 13,80
DHEA-S (дехидроепиандростерон) 16,50
Прогестерон 14,80
Тестостерон 14,80
Свободен тестостерон 25,00
Пролактин 14,00
17-alfa-OH прогестерон 17,90
Андростендион 19,90
SHBG Human sexhormone – 19,90
binding globulin
INHIBIN B 50,00
AMH (анти мюлеров хормон) 44,90

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА

FT3 (свободен трийодтиронин) 13,90
FT4 (свободен тироксин) 13,50
TSH (тиреотропин) 12,70
TRAb (анти-TSH рецепторни антитела) 35,00
FT3 (свободен трийодтиронин) 34,40
TAT (тиреоглобулинови антитела) 17,50
MAT (микрозомални антитела) 17,50
Тиреоглобулин 19,00
Калцитонин 32,00

ДРУГИ ХОРМОНИ

ЧХГ + β хорионгонадотропин 15,60
Инсулин (IRI) 14,90
Кортизол серум 14,50
Кортизол ритъм /..….h…..…h….…h/ 33,80
Кортизол слюнка 18,00
C – Peptide (С-пептид) 16,90
HOMA(Insulin+Glukose) 16,00
Гастрин* 42,00
Ренин* 39,00
Норадреналин* 45,00
Адреналин* 45,00
Reverse T3* 85,00
STH (Соматотропен хормон)* 31,00
IGF -1 (Соматомедин C)* 69,00
IGF – BP3* 74,00
Еритропоетин* 39,00
Алдостерон 28,00
ADH (антидиуретичен хормон)* 39,00
ACTH (аденокортикотропен хормон) 39,00
N-MID Osteocalcin 17,00
B-Crosslaps 17,00
PTH (паратхормон) 19,50
Серотонин* 45,00

СЕРОЛОГИЯ

Хламидия пневмониеIgM 22,90
Хламидия пневмоние IgA 22,90
Хламидия пневмоние IgG 22,90
Хламидия трахоматис IgM 16,00
Хламидия трахоматис IgA 16,00
Хламидия трахоматис IgG 16,00
Хеликобактер пилори антиген (фецес) 39,90
Хеликобактер пилори – IgА 36,00
Хеликобактер пилори – IgG 15,00
Микоплазма пневмоние – IgМ 36,00
Микоплазма пневмоние – IgG 36,00
Сифилис 4,70
TBC Quanti Feron 110,00

ПАРАЗИТОЛОГИЯ

Фекална проба 20,00
Ехинококоза ELISA/РПХА 18,00
Трихинелоза ELISA/РПХА 25,00
Ларва Мигранс ELISA 25,00

МИКРОБИОЛОГИЯ

Урина за урокултура (еднократно) 15,00
Урина за урокултура (трикратно) 30,00
Храчка 27,00
Секрети – Гърлен 27,00
Секрети – Назофаренгиален 27,00
Секрети – Ушен 27,00
Секрети – Конюктивален 27,00
Секрети – Раневи 27,00
Секрети – Други 27,00
Материали от генитална система за банална флора – Уретрален секрет 27,00
Материали от генитална система за банална флора – Вагинален секрет 27,00
Материали от генитална система за банална флора – Цервикален секрет 27,00
Материали от генитална система за банална флора – eякулат 27,00
Материали от генитална система за банална флора – простатен секрет 27,00
Антибиограма 6,50
Антигенна идентификация на N.gonorrhoeae 15,00
Ферцес и анален секрет 25,00
Trichomonas vaginalis 18,00
Mycoplasma (чувствителност, количествено и качествено измерване) 35,00
Микоплазми в урина (качествено измерване) 25,00
Чувствителност на гъби към антимикотици 30,00
Хемокултура 46,00
Препарат директна микроскопия 10,00

МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА

ДНК диагностика на Clostridium difficile 149,00
ДНК анализ за вродени тромбофилии 169,00
ДНК анализ за детекция на микроделеции в У-хромозомата 155.00
ДНК анализ за глутенова непоносимост / Целиакия / 210.00
ДНК анализ за лактозна и фруктозна непоносимост 115.00
ДНК анализ „Пародонтални патогени“ 200.00
ДНК анализ „Урогенитални патогени“ (11 броя полово-предавани патогени) 130,00
ДНК анализ за генотипизиране на 19 високо и среднорискови HPV типове 139.00
ДНК анализ на високорискови HPV типове 16/18 48.00
ДНК анализ на нискорискови HPV типове 6/11 48.00
ПАКЕТ Високо и нискорискови HPV типове 6/11/16/18 82,00
ДНК анализ за Chlamydia trachomatis 35.00
ДНК анализ за Trichomonas vaginalis 35,00
ДНК анализ за Mycoplasma genitalium 35,00
ДНК анализ за Mycoplasma hominis 35.00
ДНК анализ Ureaplasma (parvum /urealyticum) 35.00
ПАКЕТ ДНК анализ „Уреаплазми и микоплазми“ 65,00
ПАКЕТ ДНК анализ „Хламидия, уреаплазми и микоплазма“ 60,00
ПАКЕТ ДНК анализ „Хламидия, уреаплазми и микоплазми“ 72,00
ПАКЕТ ДНК анализ „Хламидия, трихомони и гонорея“ 65,00
14HPV – ДНК анализ на 14 високо и среднорискови HPV типове“ 80,00
HBV-DNA“ 150,00
CMV“ 150,00
EBV-DNA“ 190,00
Toxoplasma gondii* 330.00
CMV* 148,00
HAV – RNA* 155.00
HCV – RNA* 222.00
HCV – генотип* 289.00
HBV – DNA* 155.00

ИМУНОЛОГИЯ

Ig M 10,00
Ig A 10,00
Ig G 10,00
Ig E total 20,00
Ig G 4* 45,00
Специфични Ig E (RAST)* по 31,00
Тестове за алергии (RAST)* по 20,00
C3 комплемент 15,00
C4 комплемент 15,00
AAb GAD 65* 46,00
Aab IA 2* 58,00
Aab Insulin* 37,00
Тропонин 28,00
Окултни кръвоизливи (във фецес) 10,00
HLAB27 33,00
SSA* 35,00
SSB* 35,00
ANA 20,00
ANA профил 98,00
AMA 25,00
AGMA* 45,00
pANCA 30,00
cANCA 30,00
ACE* 24,00
ACL – IgM* 45,00
ACL – IgG* 45,00
Β2 – Gp – IgM* 45,00
Β2 – Gp – IgG* 45,00
LKM* 28,00
Gliadin AB – IgA* 41,00
Gliadin AB – IgG* 41,00
Tissue Transglutaminase (Ab IgA)* 65,00
AАb tissue transglutaminase IgG* 65,00
Алфа 1-антиртипсин* 20,00
AAb intrinsinc factor* 37,00
ААb Reticulin Ig G* 33,00
Lupus anticoagulant* 35,00
AAb dsDNA* 28,00
Rabbit epithelium IgE* 20,00
Антиовариални антитела* 37,00
Антиспермални антитела* 27,00
Lymphocyte subpopulations* 180,00
NK cells (CD3-/CD16+)* 20,00
C1 inactivator (funct.)* 32,00
C1-esterase inhibitor activity* 27,00
IL -6* 64,00
Cryoglobulines* 15,00
AAb to MUSK* 65,00
AAb Acetylcholine Receptor* 49,00
AQP4* 71,00
Zonulin (фецес)* 85,00
ААb Parietаl Cells (антитела срещу париеталните клетки на стомаха)
40,00
Тест за хранителна непоносимост (24 храни) 155,00
Тест за хранителна непоносимост (24 храни) и изследване за Candida albicans IgG 165,00
Тест за хранителна непоносимост (24 храни) и изследване за Candida albicans IgG + IgM 180,00
Тест за хранителна непоносимост (44 храни) 230,00
Тест за хранителна непоносимост (44 храни) и изследване за Candida albicans IgG 240,00
Тест за хранителна непоносимост (44 храни) и изследване за Candida albicans IgG + IgM 255,00
Тест за хранителна непоносимост (88 храни) 390,00
Тест за хранителна непоносимост (88 храни) и изследване за Candida albicans IgG 400,00
Тест за хранителна непоносимост (88 храни) и изследване за Candida albicans IgG + IgM 415,00
Тест за хранителна непоносимост за вегетарианци към 40 храни 230,00
Тест за хранителна непоносимост за вегетарианци към 40 храни и изследване за Candida albicans IgG 240,00
Тест за хранителна непоносимост за вегетарианци към 40 храни и изследване за Candida albicans IgG = IgM 255,00
Комбиниран тест за алергии /ALEX – Allergy Explorer/ към 295 алергии 395,00
Комбиниран тест за алергии /ALEX – Allergy Explorer/ към 295 алергии + Candida albicans IgG 405,00
Комбиниран тест за алергии /ALEX – Allergy Explorer/ към 295 алергии + Candida albicans IgG + IgM 420,00
Тест за алергия към мляко и глутен 69,00
Кандида (Candida albicans) IgG / IgM 45,00
Инхалаторен панел – алергия IgE антитела /10-I/ 72,00
Инхалаторен панел алегия IgE – 30 алергена 115,00
Педиатричен панел – алергия IgE антитела /20-I/ 88,00
Атопичен панел – алергия IgE антитела /20-I/ 88,00
Комбиниран тест за калпротектин, лактоферин, трансферин, окултна кръв (фецес) 35,00
Гастро панел / ПЕПСИНОГЕН I , ПЕПСИНОГЕН II ,ГАСТРИН , Helicobacter pilori IgG / 155,00
Чревен микробиом 298,00
FOX тест – непоносимост към 283 хранителни антигени IgG 410,00
FOX тест – непоносимост към 283 хранителни антигени IgG + Candida albicans IgG 420,00
FOX тест – непоносимост към 283 хранителни антигени IgG + Candida albicans IgG + IgM 435,00

ВИТАМИНИ

Витамин B12
Витамин D total (25-OH vit D )
28.00
32.00
1,25-OH Vit D*
Фолиева киселина
54.00
23.00
Витамин А (ретинол)* 36,00
Витамин Е* 36,00

ТУМОРНИ МАРКЕРИ

CEA 15,80
AFP 14,80
PSA 14,60
FPSA 16,00
CA 15-3 17,80
CA 125 15,60
HE4 (HE4, СА 125 и ROMA) 60,00
CA 19-9 15,60
CA 72-4 41,00
CYFRA 21-1 17,90
SCC 32,00
S-100* 45,00
TPA* 37,00
TPS* 37,00
CA 50* 37,00
NSE* 41,00
HER2* 190,00
β2 – микроглобулин* 36,00

ПРОТЕИНИ

Калпротектин (фецес) 75,00
Електрофореза на хемоглобин* 80,00

ПАТОЛОГИЯ

Цитонамазка 15,00
Течно базирана цитонамазка 38,00
Хистология 25,00

ВИРУСОЛОГИ

Anti-HAV IgM (Хепатит А) 18,00
Хепатит А / IgM , IgG / – бърз тест 15,00
HBsAg (Хепатит В) – кач.метод 7,00
HBsAg – quantative 45,00
Anti-HBs 25,00
HBeAg 25,00
Anti-Hbe 25,00
Anti-HBc-total* 35,00
Anti-HBc-IgM 25,00
Anti-HCV (Хепатит С) – качествен метод 10,00
HDV Ag (Хепатит D) 30,00
Hepatitis E IgG/IgM (Хепатит Е) по 25,00
Epstein-Barr EBV VCA – IgM 25,00
Epstein-Barr EBV VCA – IgG  25,00
Epstein-Barr EBNA-1 – IgG  25,00
Херпес симплекс вирус 1 – IgM 29,00
Херпес симплекс вирус 1 –IgG 29,00
Херпес симплекс вирус 2 – IgM 29,00
Херпес симплекс вирус 2 – IgG 29,00
Херпес зостер – IgM 29,00
Херпес зостер –IgG 29,00
HHV-6 IgG (човешки херпес вирус 6)* 36,00
Цитомегаловирус – IgM 29,00
Цитомегаловирус –IgG 29,00
Токсоплазмоза – IgG 29,00
Токсоплазмоза – IgM 29,00
Рубеола – IgG 29,00
Рубеола – IgM 29,00
Лаймска болест – IgM* 27,00
Лаймска болест – IgG* 27,00
Коклюш – IgM* 31,00
Коклюш – Ig G* 31,00
Ротавирус /във фецес/ 15,00
ТORCH профил 78,00
ТORCH профил(разширен) 205,00

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

Кръвна група Rh 17,00
Еритроантитела ало / авто 36,00
Специфичност на еритроантитела 40,00
Определяне титъра на анти-А и анти-В антитела (АВО-несъвместимост майка-плод) 25,00
Определяне титър на еритроантитела 36,00
Rh-фенотип и Kell-антитела 38,00
Алоеритроантитела (Rh) 32,00

Цените са в лева с ДДС
* Маркираните изследвания се изработват в MVZ Labor Dr. Limbach Гермaния

Лаборатория Кандиларов си запазва правото на промени по ценоразписа.