Това лабораторно изследване служи за съвкупно обследване цялостното състояние на чревната микрофлора чрез молекулярно-биологичен анализ.

Микробиомът е цялостната бактериална маса на червата, в която се включват множеството микроорганизми, които ги обитават. Чревна микрофлора е често спряган сходен термин, който се използва като събирателно понятие за всички микроорганизми, формиращи бактериалната среда на червата.

Като дисбиоза или дисбактериоза се означават нарушенията в баланса на чревната микрофлора. Състоянието се свързва с проявата на патогенни микроорганизми и своеобразното им „надвиване“ над добрите бактерии, грижещи се за правилното протичане на храносмилателните процеси.

Какво включва изследването на чревния микробиом?
Изследването е комплексно и има няколко ключови аспекта. В неговата основа стои процеса по анализиране на състава на микробиома според вида на участващите в него микроорганизми. Извършва се още оценяване наличието на бактериална дисбактериоза, както и оценка на мукозо-протективната микрофлора. В рамките на изследването се определят и ентеротипът и конкретното разпределение на бактериалните щамове.Самият метод на изследването е на базата на ново поколение секвениране и количествено ДНК определяне.

Рискови здравословни проблеми, свързани с чревна дисбиоза:

Проучвания показват, че проявата на дисбактериоза може да се свърже със заболявания от различно естество, които предразполагат към нейната поява.В групата влизат метаболитни заболявания като диабет и затлъстяване, възпалителни заболявания на храносмилателната система, някои автоимунни заболявания и дори алергии, неврологични проблеми като аутизъм, Паркинсон и депресия.

Защо е важно да се проведе изследване на чревен микробиом?

При наличието на симптоматика, характерна за чревната дисбактериоза, този тип цялостни изследвания допринасят за диагностицирането, оценката на състоянието, откриването на причинителя и проследяване развитието на различни храносмилателни и чревни заболявания.
Бактериите допринасят за нормалното протичане на различни процеси в организма, и имат особено значение за предпазването му от вредни патогени като гъбички, шигели, салмонела и други видове бактерии, които могат да причинят инфекции. Без полезните бактерии от микробиома хранителните вещества не биха могли да се преработват правилно. Нормалната интестинална микрофлора от друга страна стои и в основата на добрия имунитет, а от там и на цялостното добро здравословно състояние на организма.
Всичко това прави този тип изследвания необходимо средство в грижата за оптимално здраве, при наличието на относима симптоматика.

Цена на Чревен Микробиом- 328 лв.

Важно – как да се подготвите за изследването?
За лабораторния анализ се предоставя биологична проба от фецес. Препоръчва се в 2-седмичния период преди нейното вземане да не се приемат антибиотични и пробиотични лекарствени средства, тъй като могат да повлиаят на изследването.

За подготовка на материала за изследването може да се снабдите със специални комплекти „Микробиом“ на следните адреси:

гр. София, жк. Младост 2, бл. 261 Д;   гр. Пловдив, бул. “Македония” 2В;                   гр. Варна, ул. “Габрово” 17;
гр. София, ул. Христо Станчев 13;      гр. Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев” 22;
гр. София, ул. Бузлуджа 64;                 гр. Разлог, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 4.

Срокът за изработване на изследването e 20 работни дни. Резултатите ще бъдат изписани на английски език.