Гастро панелът включва следните изследвания:

 • Гастрин
 • Pepsinogen I
 • Pepsinogen II
 • PG I/ PG II
 • Хеликобактер пилори IgG

Пепсиногенът е неактивен предшественик на ензима Пепсин, който се активира от солната киселина в стомашния сок до активния ензим Пепсин.

Пепсинът е основният фермент, необходим за разграждането на белтъците в храната, попаднала в стомаха. Има два вида Пепсиногени, които са част от серологичното обследване на стомашната лигавица и тяхното определяне може да насочи коя част на стомаха е засегната.

 • Пепсиноген I (PG I) се секретира от специализирани клетки в тялото на стомаха, поради което е специфичен маркер за увредата на лигавицата в този отдел. Ниските му нива говорят за наличие на атрофичен гастрит, като степента на снижение корелира с тежестта на заболяването. Атрофичният гастрит се развива бавно, често безсимптомно, като с напредването на заболяването загиват голяма част от клетките, произвеждащи солна киселина, както и тези, секретиращи Пепсиноген. Това води до нарушено усвояване на Витамин В12 и други микроелементи, което е свързано с развитието на Пернициозна анемия. От друга страна, атрофичният гастрит е най-значимият рисков фактор за развитие на аденокарцином на стомаха. Неговите симптоми са нехарактерни, често се пропускат или неглижират, а когато се появят болка, повръщане, стомашно кървене и асцит, процесът вече е в доста напреднал стадий. Анализът на Пепсиноген I е удобен способ за оценка и проследяване на състоянието на лигавицата на тялото на стомаха.
 • Пепсиноген II (PG II) – секрецията му се осъществява от клетки, които се намират в кардиалния и пилорния отдел на стомаха, както и от Брунеровите жлези в дванадесетопръстника. Пепсиноген II се повишава при всички заболявания, свързани с инфекция на H. pylori. В зависимост от тежестта на възпалителната реакция, асоциираният с H. pylori гастрит може да се изразява с увреда предимно на антралната част на стомаха, на тялото на стомаха или пангастрит. Нивата на солна киселина и Пепсиноген II са трайно повишени, което се използва за диагностиката на този вид хиперациден гастрит. Снижаването на нивата на Пепсиноген II в хода на лечение са показателни за ефективността на терапията и може да се използва при контрол на лечението и оценка на възстановяването на стомашната лигавица.
 • Отношение Пепсиноген I/Пепсиноген II – съотношението Пепсиноген I/Пепсиноген II се използва заедно със стойността на Пепсиноген I за ранна диагностика на атрофия на лигавицата на тялото на стомаха (атрофичен гастрит). В такъв случай съотношението намалява под 3.
 • Гастрин – това е хормон, който се секретира от друг вид клетки, които са част от дифузната ендокринна система на стомашно-чревния тракт. Те се намират в лигавицата на стомаха, дванадесетопръстника и задстомашната жлеза. Стимули за секреция на Гастрин са намаляване на киселинността на стомашния сок, консумация на белтъчна храна, разтягане на стените на стомаха. Причина за високи нива на Гастрин може да бъде и синдромът на Цьолингер-Елисон – гастрин продуциращ тумор, който може да бъде разположен както в пределите на стомашно-чревния тракт (панкреас, стомах, дванадесетопръстник), така и извън него (яйчници, оментум). Гастро пакетът включва и серологична диагностика на Хеликобактер пилорната инфекция, която е най-честата причина за възпаление на стомашната лигавица.

 Подготовката преди изследването-

 
Препоръчва пациентът да прекрати каквото и да е  лечение 7-10 дни преди вземане на проба. Пепсиногените реагират по-бавно и нивата на PGI и PGII могат да останат над граничните стойности до 2-3 седмици. Внезапното прекратяване на дългосрочното лечение обикновено е последвано от киселинна хиперсекреция, често придружена от симптоми на свръхкиселинност и изключително ниски нива на Гастрин. Други важни условия, преди извършване на изследването, е то да става на гладно, поне 12 часа след последния прием на храна. Алкохол и мазна храна трябва да се избягват 24 часа преди теста, кофеин съдържащи напитки не трябва да се консумират 8 часа предварително, а пушенето да се прекрати 30 минути преди пробовземането за този тест.
Анализ на Гастро панел:
 • Нормални нива на биомаркерите: Това показва, че стомашната лигавица функционира нормално и мукозната структура е нормална, както и че не се налага гастроскопия.
 • Висока киселинност: Когато само Гастринът е понижен, а останалите показатели са в норма е знак за повишена секреция на солна киселина в стомашната лигавица..
 • Ниска киселинност: Когато секрецията на солна киселина е намалена по някаква причина, това води до повишено отделяне на Гастрин от антралните клетки.
 • Налична Хеликобактер пилори инфекция. В този случай нивото на Hp IgG антитела е повишено над граничната стойност, . Не рядко обаче активна Хеликобактер пилори IgA инфекцията причинява тежка възпалителна реакция, която да доведе до повишаване на PGI, PGII и Гастрин от секреторните клетки.Успешно лечение на Хеликобактер пилори инфекция – това води до нормализиране стойностите на трите „възпалителни“ маркера (PGI, PGII  и Гастрин / след няколко седмици, но нивата на Hp IgG антитела остават повишени в продължение на месеци, което е  индивидуално.
 • Неуспешно лечение на Хеликобактер пилори инфекция. Нивата на Hp IgG антитела остават повишени (обикновено леко), PGI и съотношението PGI/PGII обикновено попадат в нормалните граници, докато PGII и/или Гастрин могат да останат леко повишени като признак на продължаващ възпалителен процес.

Промоционална цена валидна до края на месец ЮНИ – 142 лв.