ТУМОРЕН МАРКЕР ЗА ДЕБЕЛО ЧЕРВО – CA 19-9  И БЕЗПЛАТЕН ТЕСТ ЗА ОКУЛТНА КРЪВ

ЦЕНА  – 21 ЛВ

РЕЗУЛТАТ В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ

Скрининг на рак на дебелото черво

Често ракът на дебелото черво може да се предотврати чрез редовни изследвания, които могат да открият полипи преди да са станали ракови. Обсъдете с вашия лекар кога да си направите изследвания предвид възрастта ви и семейната обремененост. Хората със среден риск от заболяване, трябва да започнат скрининг на 50 години. Колоректалният рак обикновено не дава симптоми докато болестта не е вече в по-напреднал стадий, затова е важно да обсъдят с лекаря положителните и отрицателните страни на всяко скриинингово изследване и колко често то трябва да се прави.

Хората, които имат някой от изброените рискови фактори за развитие на колоректален рак трябва да започнат скрининговите изследвания по-рано и/или да се подлагат на тези изследвания по често:

  • Медицинска история с колоректален рак или аденоматозни полипи
  • Семейна обремененост с колоректален рак или полипи, като рак или полипи при роднини от първа линия, по-млади от 60 години или при роднини от 2-ра линия без значение тяхната възраст. За роднина от първа линия се считат родители, брат/сестра или дете.
  • Медицинска история за възпалителни заболявания на червата

Семейна обремененост с наследствени синдроми,

Скрининговите изследвания за рак на дебелото черво са:

Колоноскопия. Колоноскопията позволява на лекаря да изследва отвътре целия ректум и колон, докато пациентът е под упойка. Гъвкава осветена трабичка, наречена колоноскоп се въвежда в ректума и преминава по целия колон, за да се търсят полипи или ракови образувания. По време на тази процедура лекарят може да премахне полипи или друга тъкан, която да бъде изследвана  в лаборатория (вижте „Биопсия“ в секцията Диагноза. Премахването на полипи може да предотврати образуването на рак.

Компютърно-томографска  или колонография. Колонографията, която понякога се нарича виртуална колоноскопия, е скрининг метод, който може да бъде алтернатива за хора, които имат противопоказания за извършване на стандартна колоноскопия, например заради анестезията

Фекален тест за окултно кървене и фекален имунохимичен тест. Фекалният тест за окултно кървене се използва, за да се открие кръв във фекалиите, което може да бъде знак за наличие на полипи или тумор. При положителен тест, т.е. има наличие на кръв във фекалиите, причината за това може да е различна от полипи и рак. Кръвта във фекалиите може да се дължи от кървене на стомаха или горния храносмилателен тракт и др.

Фекален ДНК тест. Това изследване анализира ДНК материал от проба на фекалии, с цел откриване на раково заболяване. Тестът открива ДНК материал, който се съдържа в полипите и раковите образувания, за да определи дали е необходима колоноскопия.