Назад към Тестове и цени

УРОГЕНИТАЛНИ ПАТОГЕНИ
/Chlamydia trachomatis (Хламидия), Lymphogranuloma venereum (Хламидиен лимфогранулом), Neisseria gonorrhoeae (Гонорея), Mycoplasma genitalium (Микоплазма), Mycoplasma hominis (Микоплазма), Ureaplasma parvum (Уреаплазма), Ureaplasma urealyticum (Уреаплазма), Trichomonas vaginalis (Трихомони), Treponema pallidum (Сифилис), HSV 1 (Херпес), HSV 2 (Херпес)/
110.00
ПРЕДОПЕРАТИВЕН – МИНИМУМ
/ПКК + 5 ДИФ. ДКК, СУЕ, Глюкоза, Протромбиново време + INR, Урина – общо химично изследване и седимент/
18.00
ПРЕДОПЕРАТИВЕН – РАЗШИРЕН
/ПКК + 5 ДИФ. ДКК, СУЕ, Глюкоза, Общ белтък, Креатинин, АСАТ, АЛАТ, Протромбиново време + INR, Кръвна група и Rh, Урина – общо химично изследване и седимент/
37.00
ПРЕДОПЕРАТИВЕН – ОБСТОЕН
/ПКК + 5 ДИФ. ДКК, СУЕ, Глюкоза, Общ белтък, Креатинин, АСАТ, АЛАТ, Калий, Натрий, Хлориди, Протромбиново време + INR, Кръвна група и Rh, Сифилис, Anti-HIV ½  (СПИН), HBsAg (Хепатит В), Урина – общо химично изследване и седимент/
68.00
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
/Кръвно-захарен профил (трикратен), Гликиран хемоглобин, Микроалбуминурия (урина), Инсулин, Урина – общо химично изследване/
20.00
ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА – №1
/FT3, FT4, TSH, TAT, MAT/
64.00
ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА – №2
/FT3, FT4, TSH/
39.00
ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА – №3
/TAT, MAT/
28.00
РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ – №1
/LH, FSH, Пролактин, Естрадиол, Тестостерон/
53.00
РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ – №2
/DHEA-S, Андростендион, Прогестерон/
45.00
БЪБРЕЦИ – №1
/ПКК + 5 ДИФ. ДКК, Общ белтък, Албумин, Креатинин, Урея, Пикочна киселина, Урина – общо химично изследване и седимент/
22.00
БЪБРЕЦИ – №2
/ПКК + 5 ДИФ. ДКК, Общ белтък, Албумин, Креатинин, Урея, Пикочна киселина, Калий, Натрий, Урина – общо химично изследване и седимент/
25.00
ЧЕРЕН ДРОБ – №1
/Общ белтък, Албумин, Фибриноген, АЛАТ, АСАТ, ГГТ/
11.90
ЧЕРЕН ДРОБ – №2
/Общ билирубин, Директен билирубин, Общ белтък, Албумин, Протромбиново време, Фибриноген, АЛАТ, АСАТ, ГГТ, Алкална фосфатаза, LDH, HbsAg (Хепапит В), Anti-HCV (Хепатит С), Урина – общо химично изследване/
56.00
ДЕБЕЛО ЧЕРВО
/СА 19-9, Окултни кръвоизливи/
23.00
КАРДИО
/Общ холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, VLDL-холестерол, Триглицериди, Глюкоза, Креатинин, Урея, АСАТ, Калий, Натрий, Хлориди, LDH, CPK – МВ, CRP/
31.00
ЛИПИДЕН СТАТУС
/Общ холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, VLDL-холестерол, Триглицериди/
11.00
РЕГИСТРИРАНЕ НА БРЕМЕННОСТ
/Стерилна урина, ПКК, СУЕ, Общ белтък, Албумин, Глюкоза, Кръвна група и Rh-фактор, Рубеола IgG, Сифилис, HBsAg (Хепатит В), Anti-HIV ½ (СПИН), ДКК, Желязо/
75.00
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БРЕМЕННОСТ – от 2 до 9 месец
/ПКК, СУЕ, Общ белтък, Албумин, Глюкоза, CRP, Стерилна урина, Урина – общо химично изследване и седимент/
24.00
ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  – МИНИМУМ
/ПКК, ДКК – микроскопско броене, Ретикулоцити, Желязо, ЖСК, LDH/
18.00
ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” – РАЗШИРЕН
/ПКК, ДКК – микроскопско броене, СУЕ, Ретикулоцити, Морфология на еритроцити, Общ билирубин, Директен билирубин, Желязо, ЖСК, LDH, Трансферин, Феритин, Фолиева киселина, Витамин В12/
72.00
ОСТЕОПОРОЗА – №1
/25 (OH) Vit D, Паратхормон, Остеокалцин, B-Crosslaps, Калций, Фосфор, Магнезий, Алкална фосфатаза/
80.00
ОСТЕОПОРОЗА – №2
/25 (OH) Vit D, Паратхормон, B-Crosslaps, Калций, Фосфор, Магнезий, Алкална фосфатаза/
64.00
СПОРТИСТ
/ПКК + 5 ДИФ. ДКК, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Тестостерон/
29.00
ПРОФИЛАКТИКА – МИНИМУМ
/ПКК+ 5 ДИФ. ДКК, СУЕ, Глюкоза, Триглицериди, Общ белтък, Общ холестерол, Креатинин, Пикочна киселина, АСАТ, АЛАТ, ГГТ/
23.00
ПРОФИЛАКТИКА – КЛАСИЧЕСКИ
/ПКК + 5 ДИФ. ДКК, СУЕ, Глюкоза, Общ белтък, Албумин, Креатинин, Урея, Общ холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, VLDL-холестерол, Триглицериди, Общ билирубин, CRP, Пикочна киселина, АЛАТ, АСАТ, ГГТ, Желязо, Kалий, Натрий, Алкална фосфатаза, Урина – общо химично изследване и седимент/
50.00
ПРОФИЛАКТИКА ЗА ВЪЗРАСТ ОТ 19 ДО 39 ГОДИНИ
/ПКК + 5 ДИФ. ДКК, СУЕ, Глюкоза, Общ белтък, Албумин, Креатинин, Общ холестерол, Пикочна киселина, Урея, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Общ билирубин, Директен билирубин, ЖСК, Желязо, Калий, Натрий, Хлориди, Калций, Фосфор, LDH, CRP, Урина – общо химично изследване и седимент/
49.00
ПРОФИЛАКТИКА ЗА ЖЕНИ НАД 40  ГОДИНИ
/ПКК + 5 ДИФ. ДКК, СУЕ, Глюкоза, Общ белтък, Албумин, Общ холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, VLDL-холестерол, Триглицериди, CRP, Креатинин, Пикочна киселина, Урея, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Общ билирубин, Директен билирубин, Алкална фосфатаза, ЖСК, Желязо, Калий, Натрий, Хлориди, Калций, Фосфор, LDH, TSH, Урина – общо химично изследване и седимент/
84.00
ПРОФИЛАКТИКА ЗА МЪЖЕ НАД 40  ГОДИНИ
/ПКК + 5 ДИФ. ДКК, СУЕ, Глюкоза, Общ белтък, Албумин, Общ холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, VLDL-холестерол, Триглицериди, CRP, Креатинин, Пикочна киселина, Урея, АСАТ, АЛАТ, ГГТ, Общ билирубин, Директен билирубин, Алкална фосфатаза, ЖСК, Желязо, Калий, Натрий, Хлориди, Калций, Фосфор, LDH, Урина – общо химично изследване и седимент, PSA total/
88.00
ДЕТСКО ЗДРАВЕ
/ПКК + 5 ДИФ. ДКК, СУЕ, Глюкоза, CRP, Урина – общо химично изследване и седимент/
20.00
ДЕТСКА ЯСЛА
/ПКК, СУЕ, Микробиология, Паразитология, Перианален отпечатък, Урина – общо химично изследване и седимент/
34.00
ДЕТСКА ГРАДИНА – №1
/ПКК, СУЕ, Паразитология, Перианален отпечатък, Урина – общо химично изследване и седимент/
22.00
ДЕТСКА ГРАДИНА – №2
/ПКК, СУЕ, Микробиология, Перианален отпечатък, Урина – общо химично изследване и седимент/
22.00
ДЕТСКА ГРАДИНА – №3
/Микробиология, Паразитология, Перианален отпечатък/
20.00
ДЕТСКА ГРАДИНА – №4
/Паразитология, Перианален отпечатък/
12.00
ДЕТСКА ГРАДИНА – №5
/Микробиология (фецес)/
12.00
*СИФИЛИС (за единия родител при направен пакет) 7.00
ЗДРАВНА КНИЖКА
/Микробиология, Паразитология/
20.00
ГЕНИТАЛНА СИСТЕМА – МИКРОБИОЛОГИЯ
/Генитална система – банална флора, Кандида, Гарднерела, Микоплазми с чувствителност – вагинален,цервикален, уретрален секрет или еякулат/
57.00
ПОЛОВО-ПРЕДАВАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – КРЪВ
/Сифилис, Anti-HIV1/2(СПИН), HBsAg(Хепатит B), Anti-HCV(Хепатит C), Chlamidia trachomatis IgG /
43.00
ПОЛОВО-ПРЕДАВАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ – №1
/Нискорискови HPV 6/11 генотипизиране, Високорискови HPV 16/18 генотипизиране/
77.00
ПОЛОВО-ПРЕДАВАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ – №2
/Микоплазми, Уреаплазми /
49.00
ПОЛОВО-ПРЕДАВАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ – №3
/Микоплазми, Уреаплазми, Хламидия трахоматис/
72.00
ПОЛОВО-ПРЕДАВАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ – №4
/Скрининг високорискови HPV типове 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70, Микоплазми, Уреаплазми, Хламидия трахоматис /
128.00
ПОЛОВО-ПРЕДАВАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ – №5
/Генотипиране на нискорискови HPV типове 6 и 11, Генотипиране на високорискови HPV 16, 31, 33, 35, 18, 39, 45, 59 и 52, 56, 58, 66, Микоплазми, Уреаплазми /
183.00

Такса за вземане на биологичен материал по НЗОК и административно обслужване – 3.00 лв.
Вземане на кръв, консумативи, екарисаж и административно обслужване – 4.00 лв.
Консумативи, екарисаж микробиология и административно обслужване – 4.00 лв.
Посещение на домашен адрес – 20.00 лв.

Цените са в лева с ДДС
Маркираните изследвания са по НЗОК

Лаборатория Кандиларов си запазва правото на промени по ценоразписа.