Назад към Тестове и цени

ПВ и INR 5.90
Фибриноген 5.90
аРТТ 5.90
Тромбиново време 5.90
D-Dimer 30.90
Време кървене/съсирване  по 2.00

Такса за вземане на биологичен материал по НЗОК и административно обслужване – 3.00 лв.
Вземане на кръв, консумативи, екарисаж и административно обслужване – 4.00 лв.
Консумативи, екарисаж микробиология и административно обслужване – 4.00 лв.
Посещение на домашен адрес – 20.00 лв.

Цените са в лева с ДДС
Маркираните изследвания са по НЗОК