27. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва туморният маркер СЕА (карциноембрионален антиген)?
СЕА е неспецифичен туморен маркер. Нормално не се намира в кръвта на здрави хора, с изключение на пушачи, при които могат да се наблюдават завишени стойности. СЕА се намира в кръвта на хора с неоплазми (рак) на дебело черво и ректум; бял дроб; млечна жлеза; щитовидна жлеза; панкреас; черен дроб; маточна шийка; жлъчен мехур.

28. При кои нетуморни заболявания може да се наблюдават повишени стойности на туморния маркер СЕА (карциноембрионален антиген) в кръвта?
СЕА може да е повишен при следните нетуморни заболявания: хепатит, цироза, колит (възпаление на дебелото черво), панкреатит. Повишени стойности на СЕА се установяват и при пушачи.

29. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва туморният маркер AFP (алфа-фетопротеин)?
Неоплазми (рак) на черен дроб, яйчник, тестис.

30. При кои нетуморни състояния може да се наблюдават повишени стойности на туморния маркер AFP (алфа-фетопротеин) в кръвта?
При бременност.

31. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва туморният маркер PSA (простат специфичен антиген)?
PSA е специфичен туморен маркер за рак на простатата.

32. При кои нетуморни заболявания може да се наблюдават повишени стойности на туморния маркер PSA (простат специфичен антиген)?
Доброкачествена хиперплазия на простатата и простатит (възпаление на простатата).

33. Кога трябва да се изследва туморният маркер PSA?
PSA трябва да се изследва преди мануалното изследване на простатата (т.нар. туширане), за да не се наблюдават фалшиво повишени стойности на туморния маркер. Сексуален контакт, значителна физическа активност, колоездене, каране на мотор няколко дни преди изследването могат също да доведат до повишени стойности на PSA.

34. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва туморният маркер CA 19-9 (туморен антиген 19-9)?
Неоплазми (рак) на панкреас, колон, ректум, жлъчни пътища.

35. При кои нетуморни заболявания може да се наблюдават повишени стойности на туморния маркер CA 19-9?
Възпалителни заболявания на панкреаса и червата.

36. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва туморният маркер CA 15-3 (туморен антиген 15-3)?
Неоплазми (рак) на млечна жлеза, бял дроб, яйчник.

37. При кои нетуморни заболявания може да се наблюдават повишени стойности на туморния маркер CA 15-3?
Доброкачествени заболявания на млечната жлеза.

38. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва туморният маркер CA 125 (туморен антиген 125)?
Неоплазми (рак) на яйчника.

39. При кои нетуморни заболявания може да се наблюдават повишени стойности на туморния маркер CA 125?
Ендометриоза.

40. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва туморният маркер CA 72-4?
Неоплазми (рак) на яйчника.

41. При кои нетуморни заболявания може да се наблюдават повишени стойности на туморния маркер CA 72-4?
CA 72-4 може да бъде повишен (изключително рядко) при някои доброкачествени и възпалителни заболявания.

42. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва туморният маркер CA 50?
Неоплазми (рак) на панкрес, гастроинтестинален тракт, жлъчен мехур, матка.

43. При кои нетуморни заболявания може да се наблюдават повишени стойности на туморния маркер CA 50?
Панкреатит, улцерозен колит, болест на Crohn, цироза, хепатит.

44. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва туморният маркер SCС (сквамоцелуларен карциномен антиген)?
Неоплазми (рак) на маточна шийка, хранопровод, нос, бронхи (бял дроб).

45. При кои нетуморни заболявания може да се наблюдават повишени стойности на туморния маркер SCС (сквамоцелуларен карциномен антиген)?
Бъбречна и/или чернодробна недостатъчност.

46. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва туморният маркер CYFRA 21-1?
Неоплазми (рак) на бял дроб.

47. При кои нетуморни заболявания може да се наблюдават повишени стойности на туморния маркер CYFRA 21-1?
Белодробна фиброза.

48. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва туморният маркер M2-PK (пируват киназа изоензим М2) във фецес (изпражнения)?
Неоплазми (рак) на дебело черво и ректум.

49. При кои нетуморни заболявания може да се наблюдават повишени стойности на туморния маркер M2-PK (пируват киназа изоензим М2) във фецес (изпражнения)?
Полипи (доброкачествени тумори) на червата.

50. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва туморният маркер M2-PK (пируват киназа изоензим М2) – плазма (кръв)?
Неоплазми (рак) на бъбреци, бял дроб, маточна шийка, гастроинтестинален тракт.

51. При кои нетуморни заболявания може да се наблюдават повишени стойности на туморният маркер M2-PK (пируват киназа изоензим М2) – плазма (кръв)?
Тежки възпалителни заболявания.

52. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва 25 (OH) Vit D?
25 (OH) Vit D е неспецифичен туморен маркер. Може да се използва за скрининг и проследяване на различни неопластични заболявания.

53. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва селен?
Селенът е неспецифичен туморен маркер. Може да се използва за скрининг и проследяване на различни неопластични заболявания.

54. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва туморният маркер ТК (тимидин киназа)?
Някои хематологични заболявания (неходжкинови лимфоми) и рак на простата, млечна жлеза, дребноклетъчен белодробен карцином.

55. При кои нетуморни заболявания може да се наблюдават повишени стойности на туморния маркер ТК (тимидин киназа)?
При някои вирусни инфекции.

56. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва калцитонин като туморен маркер?
Медуларен карцином на щитовидната жлеза.

57. При кои нетуморни заболявания може да се наблюдават повишени стойности на калцитонина?
Пернициозна анемия и тиреоидит.

58. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва туморният маркер S100?
S100 се използва при диагностицирането на малигнен меланом.

59. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва туморният маркер TPA (тъканен полипептиден антиген)?
Неоплазми (рак) на яйчник и маточна шийка.

60. При кои нетуморни заболявания може да се наблюдават повишени стойности на туморния маркер TPA (тъканен полипептиден антиген)?
Доброкачествени тумори на женските гениталии.

61. За диагностицирането на кои ракови заболявания се използва туморният маркер TPS (тъканен полипептиден специфичен антиген)?
TPS се използва за диагностициране неоплазми (рак) на млечна жлеза, като повишава информативната стойност на CA 15-3.

62. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва туморният маркер NSE (неврон специфична енолаза)?
Невробластом и дребноклетъчен белодробен карцином.

63. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва туморният маркер Hеr-2?
Hеr-2 се използва при рак на млечна жлеза. Hеr-2 присъства при 20-30% от случаите на инвазивен карцином на гърдата.

64. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва тиреоглобулинът като туморен маркер?
Рак на щитовидна жлеза, най-вече за появата на рецидиви.

65. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва β2-микроглобулинът като туморен маркер?
Мултиплен миелом и лимфоми.

66. При кои нетуморни заболявания може да се наблюдава повишени стойности на β2-микроглобулинът като туморен маркер?
β2-микроглобулин може да е повишен при болест на Крон, хепатити; често се използва за определяне причината за бъбречна недостатъчност

67. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използва hCG (човешки хорионгонадотропин) като туморен маркер?
Неоплазми (рак) на тестиси и трофобластна болест.

68. При кои нетуморни състояния може да се наблюдават повишени стойности на hCG (човешки хорионгонадотропин)?
hCG е повишен при бременност и тестикуларна недостатъчност.

69. За диагностицирането на кои неопластични заболявания се използват свободни λ и κ леки вериги?
Мултиплен миелом и различни гамапатии.

70. При кои нетуморни заболявания може да се наблюдават повишени стойности на свободни λ и κ леки вериги?
Първична амилоидоза, болест на натрупването на леки вериги.

71. Кои туморни маркери се използват за диагностициране на тумори на бъбреците?
Използват се туморните маркери NSE, M2-PK.

72. Кои туморни маркери се използват за диагностициране на тумори на белите дробове.
Използват се различни туморни маркери:

  • сквамозноклетъчен карцином: CYFRA 21-1, SCC;
  • аденокарцином: CEA, CYFRA 21-1;
  • дребноклетъчен карцином: NSE, CEA;
  • неизвестен тип: CYFRA 21-1, NSE, CEA.

73. Кои туморни маркери се използват за диагностициране на тумори на млечна жлеза?
Използват се туморните маркери CA 15-3, CEA, CA 549 и MCA.

74. Кои туморни маркери се използват за диагностициране на тумори на яйчника?

За различните видове неоплазми на яйчниците се използват различни туморни маркери:

  • серозен карцином: CA 125, CASA, CA 72-4, SCC;
  • муцинозен карцином: CA 72-4;
  • герминативоклетъчен карцином: AFP, β-hHCG;
  • гранулозоклетъчен карцином: Inhibin B.

75. Кои туморни маркери се използват за диагностициране на тумори на матката?
Използват се туморните маркери TPS, CYFRA 21-1, CEA.

76. Кои туморни маркери се използват за диагностициране на тумори на маточната шийка?
Използват се туморните маркери SCC, CYFRA 21-1.

77. Кои туморни маркери се използват за диагностициране на тумори на простатата?
Използват се туморните маркери PSA, fPSA, fPSA/PSA отношение.

78. Кои туморни маркери се използват за диагностициране на тумори на хранопровода?
Използват се туморните маркери CEA, SCC, CYFRA 21-1 за сквамозоклетъчен карцином и CEA, CYFRA 21-1 за аденокарцином.

79. Кои туморни маркери се използват за диагностициране на тумори на стомаха?
Използват се туморните маркери CA 72-4 и CA 19-9.

80. Кои туморни маркери се използват за диагностициране на тумори на дебелото черво?
Използват се туморните маркери CA 19-9, CA50, CEA, M2-PK – фецес.

81. Кои туморни маркери се използват за диагностициране на тумори на черен дроб?
Използват се туморните маркери AFP,CEA и CA 19-9.

82. Кои туморни маркери се използват за диагностициране на тумори на панкреаса?
Използват се туморните маркери CA 50, CA 19-9, CEA.