83. Какви лабораторни изследвания се правят за скрининг на бъбречни заболявания?
Пълна кръвна картина, общ белтък, албумин, креатинин, урея, урина – общо химично изследване и седимент.

84. Какви лабораторни изследвания се правят за скрининг на чернодробни заболявания?
Общ билирубин, директен билирубин, общ белтък, албумин, протромбиново време, фибриноген, АЛАТ, АСАТ, LDH, гама-GT, алкална фосфатаза.

85. Какви лабораторни изследвания се правят за скрининг на рак на дебелото черво?
Окултни кръвоизливи, туморен маркер M2-PK в изпражнения.

86. Какви лабораторни изследвания се правят за скрининг на атеросклероза?
Общ холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди, фибриноген, липопротеин а, аполипопротеин A1, аполипопротеин В, хомоцистеин, CRP, глюкоза.

87. Какви лабораторни изследвания се правят в началото на бремеността?
Изследване на урина – белтък, глюкоза, седимент, стерилна урина, пълна кръвна картина, СУЕ, общ белтък, албумин, глюкоза, кръвна група и Rh-фактор, еритроантитела, рубеола IgG, изследване за сифилис, аnti-HIV ½, хламидия трахоматис IgG.

88. Какви лабораторни изследвания мога да си направя профилактично?
В зависимост от възрастта могат да се направят различни лабораторни изследвания с цел профилактика. За повече информация можете да погледнете глава „пакети” на страницата на лаборатория Кандиларов.
Един класически профилактичен пакет, който не е съобразен с възрастта и пола на пациента, включва: пълна кръвна картина и диференциално броене, СУЕ, глюкоза, общ белтък, албумин, креатинин, холестерол, триглицериди, CRP, пикочна киселина, АЛАТ, АСАТ, гама-GT, общо химично изследване на урина.

89. Какви лабораторни изследвания се правят за скрининг за остеопороза?
25 (OH) Vit D, паратхормон, естрадиол (тестостерон), пиридинолини, остеокалцин.

90. Какви лабораторни изследвания се правят при профилактичен преглед на деца?
Пълна кръвна картина и диференциално броене, СУЕ, глюкоза, общо химично изследване на урина и седимент, стерилна урина.

91. Какви лабораторни изследвания се правят при постъпване в детска градина?
Пълна кръвна картина, общо химично изследване на урина и седимент, перианален отпечатък за ентеробиоза, фекална проба за чревни протозои и чревни хелминти.

92. Какви лабораторни изследвания се правят при постъпване в детска ясла на дете над 1 година?
Пълна кръвна картина, общо химично изследване на урина и седимент, перианален отпечатък за ентеробиоза, фекална проба за чревни протозои и чревни хелминти, изследване за сифилис на един от родителите.

93. Какви лабораторни изследвания се правят при постъпване в детска ясла на дете под 1 година?
Пълна кръвна картина, общо химично изследване на урина и седимент, микробиологично изследване на фецес – E. Coli, перианален отпечатък за ентеробиоза, фекална проба за чревни протозои и чревни хелминти, изследване за сифилис на един от родителите.

94. Какви лабораторни изследвания включва предоперативният минимум?
Пълна кръвна картина и диференциално броене, СУЕ, глюкоза, урина – общо химично изследване и седимент, време на кървене, време на съсирване, кръвна група и Rh – фактор.

95. Какви лабораторни изследвания включва разширеният предоперативен пакет?
Пълна кръвна картина и диференциално броене, СУЕ, глюкоза, общ белтък, креатинин, АСАТ, АЛАТ, калий, натрий, урина – общо химично изследване и седимент, време на кървене, време на съсирване, кръвна група и Rh – фактор.

96. Какви лабораторни изследвания се правят при диабетици?
Глюкоза, гликиран хемоглобин, микроалбумин в урина.

97. Колко често е необходимо да се правят профилактични лабораторни изследвания?
Най-добре на всеки шест месеца или поне веднъж годишно.