1. Какви са указанията при изследване на кръвна картина?
Изследването се провежда сутрин (най-добре между 7.00 и 9.00 часа) на гладно, включително без прием на кафе.

2.Какви са указанията при изследване на глюкоза (кръвна захар)?
Изследването се провежда сутрин (най-добре между 7.00 и 9.00 часа) на гладно, включително без прием на кафе.

3.Какви са указанията при изследване на кръвно-захарен профил?
Пациентът не пази диета, не спира лечението си и не променя обичайния си дневен режим. Изследването се осъществява по схема, назначена от лекуващия лекар.

4.Какви са указанията при провеждане на орален глюкозо-толерантен тест?
Три дни преди теста пациентът консумира смесена храна с минимум 150 грама въглехидрати дневно. Ако приемате лекарства, които повлияват въглехидратния метаболизъм, те трябва да бъдат спрени за период от 3 дни. Изследването се осъществява по схема, назначена от лекуващия лекар.

5.Какви са указанията при изследване на липиден статус?
Изследването се провежда сутрин на гладно след 12-часово гладуване. 2-3 дни преди изследването трябва да приемате бедна на мазнини храна. Ако взимате лекарства, които повлияват мастния метаболизъм, те трябва да бъдат спрени за период от 2 седмици преди изследването.

6.Какви са указанията при изследване на електролити и олигоелементи в кръв?
Изследването се провежда минимум 10 дни след последния прием на препарати, които ги съдържат, включително и мултивитаминни комплекси.

7.Какви са указанията при изследване на тиреоидни хормони (T3, T4, TSH)?
Изследването се провежда сутрин, без прием на кафе и други кофеин съдържащи вещества, както и без прием на медикаменти преди вземането на кръв.

8.Какви са указанията при изследване на женски полови хормони?
Изследването се провежда сутрин, по схема в зависимост от фазата на месечния Ви цикъл и без прием на хормонални препарати преди вземането на кръв. Вашият лекар ще Ви даде необходимите инструкции за това в кои дни от месеца кои хормони да бъдат изследвани.

9.Какви са указанията при изследване на Vit B12 и фолат в серум?
Изследването се провежда минимум 10 дни след последния прием на препарати, които ги съдържат, включително и мултивитаминни комплекси.

10.Какви са указанията при общо химично изследване и седимент на урина?
Изследва се средна порция от първа сутрешна урина след щателен локален тоалет на гениталиите. Използват се химически чисти съдове, най-удобни са еднократните пластмасови съдове (шишенца), които могат да бъдат закупени от всяка аптека.

11.Какви са указанията при изследване на стерилна урина?
Задължително се изследва първа сутрешна урина, като тя се събира в специален стерилен контейнер, който може да се закупи от всяка аптека.

12.Какви са указанията при изследване на калций, фосфор и белтък в урина?
В чист съд се събира 24-часова урина. Измерва се цялото количество събрана урина, от което се взема около 50-100 ml, които се занасят в лабораторията. Отбележете на съда и цялото количество урина, което се е събрало за 24 часа.

13.Какви са указанията при провеждане на изследване за креатининов клирънс?
В определен час пикочният мехур се изпразва, като урината започва да се събира в добре измит съд. Последното уриниране трябва да бъде в същия час (приблизително), в който е бил изпразнен мехурът в началото. Измерва се количеството на 24-часовата урина, след което урината се размесва добре и около 50-100 ml се донасят в лабораторията. Отбелязва се общото количество на събраната за денонощието урина.

14.Какви са указанията при изследване на гърлен секрет?
Секретът за изследване се взима сутрин преди хранене, без хигиена на устната кухина и без миене на зъби.

15.Какви са указанията при изследване на носен и ушен секрет?
Секретът за изследване се взима 12 часа след последното третиране с медикаменти.

16.Какви са указанията при изследване на очен секрет?
Секретът за изследване се взима преди започване на антибиотично лечение.

17.Какви са указанията при изследване на еякулат (сперма) за микробиология?
Еякулатът се отделя чрез самостоятелно извършена мастурбация. Предварително добре се измиват ръцете и членът. Материалът се събира в стерилен контейнер, който трябва да бъде донесен в лабораторията до 2 часа след отделянето на пробата.

18.Какви са указанията при изследване на спермограма?
Материалът за изследване се отделя след 5 дни пълно полово въздържание. Материалът се събира в стерилен контейнер, който трябва да бъде донесен в лабораторията до 1 час след отделяне на пробата.

19.Какви са указанията при провеждане на морфологична оценка на паразити?
Материалът се взима от различни части на изпражненията, като се поставя в специален контейнер.

20.Какви са указанията при изследване на паразита острица?
Материалът се взема сутрин, преди тоалет и дефекация, като се използва скоч лента, която се залепя в областта на ануса и след това се прикрепя върху предметно стъкло.

21.От какво се влияят лабораторните резултати при изследване на женски полови хормони?
Стойностите на половите хормони зависят от деня на месечния Ви цикъл, в който се провежда изследването; приема или не на противозачатъчни средства; дали сте в менопауза; дали приемате хормонозаместителна терапия поради менопауза; дали сте бременна.

22.Какво трябва да направя при изследване на диуреза?
В химически чист съд се събира цялото количество урина за 24-часа. Измерва се количеството на 24-часовата урина, след което урината се размесва добре и около 50-100 ml се донасят в лабораторията. На етикета се отбелязва общото количество на отделената урина.

23.Как се взема проба за изследване на фецес (изпражнения)?
Използват се специални непрозрачни контейнери. Пробата се взема от няколко места на изпражненията.

24. Какво е туморен маркер?
Туморните маркери са вещества, произвеждащи се от човешки организъм в отговор на туморния растеж или от самата туморна тъкан. Могат да бъдат изследвани в кръв, урина, туморна тъкан. Някои туморни маркери са специфични за дадено неопластично (раково) заболяване, докато други (повечето туморни маркери) могат да се наблюдават при различни неопластични заболявания, както и при множество и различни неракови заболявания.
Сами по себе си туморните маркери не могат да поставят диагнозата „неопластично заболяване“. Те се интерпретират в контекста на всички изследвания, като не трябва да се забравя, че окончателна диагноза се поставя след хистологично изследване на туморната маса.

25.Повишените нива на туморните маркери поставят ли диагнозата рак?
Не! Стойностите на туморните маркери трябва да се интерпетират в контекста на оплакванията на пациента и резултатите от другите изследвания. Те подпомагат диагнозата и са част от целия диагностичен пакет. Туморните маркери могат да се наблюдават и при неракови заболявания.

26.За какво се използват туморните маркери?
Туморните маркери дават информация и могат да се използват при:

  • скрининг за неопластични заболявания
  • диагноза на неопластични заболявания
  • стадиране на неопластичното заболяване
  • определяне на прогнозата на неопластичното заболяване
  • насочване към вида лечение
  • мониториране на лечението
  • определяне появата на рецидиви